2004-10-22 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

22.10.2004
  • Sadaļa:


Rīgā 22.10. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem  
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 22. oktobra sēdē, izskatījusi  akciju sabiedrības “Metālserviss” iesniegtos dokumentus, nolēma reģistrēt a/s “Metālserviss” prospektu 282 475 a/s “Metālserviss” parasto akciju ar balsstiesībām iekļaušanai akciju sabiedrības “Rīgas Fondu birža” brīvajā sarakstā.


Padome konstatēja, ka a/s “Rietumu Banka” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta pirmo daļu, laika posmā no 08.01.2004. līdz 10.08.2004. neziņojot par 10.31 procenta a/s “Ogre” akciju iegūšanu tiešā un netiešā veidā – 174 170 jeb 1.01 procenta akciju iegūšanu tiešā veidā un 1 597 353 jeb 9.3 procentu akciju iegūšanu netiešā veidā ar kompānijas RB Securities Limited starpniecību. Komisija ir ņēmusi vērā to, ka šis lēmums aizsargās vairāk nekā 2 500 a/s “Ogre” akcionāru intereses un dos tiem iespēju prasīt zaudējumu atlīdzību, ja akcionāri uzskatīs, ka viņiem tādi radušies. Tādējādi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome uzskata, ka šis lēmums ir attaisnojams ar ievērojamu sabiedrības ieguvumu.


Padome, izskatījusi akciju sabiedrības ” Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Astra Krājfondi”” iesniegtos dokumentus, nolēma papildināt a/s “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Astra Krājfondi”” izsniegto licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai ar jauniem ieguldījumu pārvaldes pakalpojumiem – ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu un konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos.


Padome nolēma sešām personām izsniegt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, bet vienai personai anulēt apdrošināšanas    brokera    sertifikātu     apdrošināšanas    starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus sniedz brokeris, kurš ilgāk par gadu nav sniedzis apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 29. oktobrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm