2004-11-17 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

17.11.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 17.11. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 17. novembra sēdē apstiprināja “Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumus”. Noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā grozījumus Kredītiestāžu likumā, saskaņā ar kuriem tiek mainīta banku minimālā kapitāla pietiekamība no 10 procentiem uz 8 procentiem, kā arī citi kapitāla pietiekamības aprēķināšanas nosacījumi. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Komisijas padomes 2004. gada 14.maija lēmumu apstiprinātie “Banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumi”.


Padome atļāva akciju sabiedrības “Gutta” akcionāram sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Nordic Partners” izteikt a/s “Gutta” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, kurš vienlaicīgi ietver divus piedāvājumus, proti, akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma Pārejas noteikumu 4. punktu un akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu saskaņā ar minētā likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā ir noteikta Ls 0.36


Padome atļāva valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Hipotēku un zemes banka” izteikt 150 000 BB sērijas hipotekāro ķīlu zīmju publisko piedāvājumu. Vienas hipotekārās ķīlu zīmes nominālvērtība ir noteikta 100 ASV dolāru.


Padome atļāva Arnim Ozolam pildīt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Avots 37” valdes priekšsēdētāja pienākumus.


   Padome nolēma izsniegt divām personām sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 26. novembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm