2004-11-26 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

26.11.2004
  • Sadaļa:

 


Rīgā 26.11.2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


 


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 26.11.2004. sēdē nolēma apstiprināt grozījumus “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumos” un “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un informācijas sniegšanas noteikumos”, kuri paredz šos noteikumus attiecināt uz elektroniskās naudas institūcijām, kurām saskaņā ar Kredītiestāžu likumu savai darbībai būs jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta licence. Papildus “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumi” tiek papildināti ar jaunu 5.1 pielikumu – veidlapu, kas jāaizpilda kredītiestādei, kura vēlas sākt finanšu pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot filiāli.


Padome nolēma apstiprināt “Elektroniskās naudas institūciju ieguldījumu ierobežojumu noteikumus” un “Elektroniskās naudas institūciju darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu sagatavošanas noteikumus”, kas izstrādāti atbilstoši likuma “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” prasībām. “Elektroniskās naudas institūciju ieguldījumu ierobežojumu noteikumi” ir izstrādāti nolūkā noteikt papildus likumā paredzētajiem to ieguldījumu ierobežojumus, kuri licencētām elektroniskās naudas institūcijām jāievēro, izvietojot to aktīvu apjomu, kas atbilst emitētās elektroniskās naudas apjomam. “Elektroniskās naudas institūciju darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu sagatavošanas noteikumi” nosaka elektroniskās naudas institūciju darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanu, pārskatu saturu un to iesniegšanas kārtību. Noteikumi būs saistoši licencētām elektroniskās naudas institūcijām, t.i., tām elektroniskās naudas institūcijām, kurām jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence pirms darbības sākšanas, jo tās plāno emitēt elektronisko naudu tādā daudzumā, ka tās kopējais apmērs pārsniedz 5 miljonu eiro ekvivalentu latos.


Padome apstiprināja grozījumus “Licenču apdrošināšanas veikšanai un atļauju apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai ārvalstīs piešķiršanas noteikumos”, kuri izstrādāti ar mērķi atvieglot Latvijas Republikā reģistrētajām apdrošināšanas sabiedrībām dokumentu sagatavošanas procesu apdrošināšanas sabiedrības filiāles atvēršanai ārvalstīs vai apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai dalībvalstīs, neatverot filiāli. Šādam nolūkam Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izstrādājusi veidlapas angļu valodā, kuru aizpildīšana atbrīvos apdrošināšanas sabiedrības no līdz šim noteiktā pienākuma iesniegt notariāli apliecinātus dokumentu tulkojumus angļu valodā.     


Padome nolēma atļaut akciju sabiedrībai “Akciju komercbanka “Baltikums”” izteikt 50 000 obligāciju publisko piedāvājumu. Vienas obligācijas nominālvērtība ir noteikta 100 eiro.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 3. decembrī plkst. 10.00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm