2004-12-24 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

24.12.2004
  • Sadaļa:

 Rīgā 24.12. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 24. decembra sēdē apstiprināja “Noteikumus par apdrošinātāju tehnisko rezervju izveidošanu un aprēķināšanas metodēm”, kuros iekļautas izmaiņas par tehnisko rezervju veidošanas kārtību un tehnisko rezervju aprēķināšanas metodēm.


Padome apstiprināja grozījumus “Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumos”. Grozījumi nosaka, ka turpmāk arī nedalībvalstu apdrošinātāju filiāles sagatavo gada pārskatu saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Grozījumi bija nepieciešami, lai saskaņotu izmaiņas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, kas saistošas apdrošināšanas sabiedrībām, kuras nodarbojas ar dzīvības vai nedzīvības apdrošināšanu, veidojot tehniskās rezerves.


Padome apstiprināja “Konsolidētās uzraudzības noteikumus”, kas attiecina konsolidētās uzraudzības prasības arī uz tādām grupām, kuru mātes sabiedrība ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, dalībvalstī vai ārvalstīs reģistrēta finanšu pārvaldītājsabiedrība.


Padome, izskatījusi apdrošināšanas akciju sabiedrības “ERGO Latvija” iesniegtos dokumentus par to, ka aa/s “ERGO Latvija” vēlas nodot un aa/s “ERGO Latvija dzīvība” vēlas pārņemt aa/s “ERGO Latvija” noslēgtos veselības apdrošināšanas līgumus, konstatēja, ka aa/s “ERGO Latvija dzīvība” pēc aa/s “ERGO Latvija” noslēgto veselības apdrošināšanas līgumu iegūšanas būs spējīga izpildīt savas saistības pret apdrošinātajiem un tās maksātspējas norma būs pietiekama, nolēma atļaut aa/s “ERGO Latvija” noslēgtos veselības apdrošināšanas līgumus nodot aa/s “ERGO Latvija dzīvība” un aa/s “ERGO Latvija dzīvība” pieņemt aa/s “ERGO Latvija” noslēgtos veselības apdrošināšanas līgumus.


Padome nolēma vienai personai izsniegt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks ceturtdien, 2004. gada 30. decembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm