2004-12-30 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

30.12.2004
  • Sadaļa:

Rīgā 30.12. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 30. decembra sēdē apstiprināja “Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību pārskatu par finanšu instrumentu turējumu sagatavošanas noteikumus”, kas aizvietos “Noteikumus par starpnieksabiedrību darbības mēneša pārskatiem” un būs saistoši tām Latvijas Republikā reģistrētām bankām un ārvalstu banku filiālēm, kā arī ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ārvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiālēm, kuras veic finanšu instrumentu turēšanu.


Padome atļāva Jurim Jākobsonam ar 01.03.2005. sākt pildīt AS “Vereinsbank Rīga” valdes priekšsēdētāja pienākumus.


Padome atļāva Robertam Čipkum sākt pildīt AS “Māras banka” valdes priekšsēdētāja pienākumus.


Padome atļāva akciju sabiedrības “Gutta” akcionāram sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Nordic Partners” izteikt galīgo akciju sabiedrības “Gutta” akciju atpirkšanas piedāvājumu, maksājot Ls 0.36 par vienu akciju. Lēmuma pieņemšanas brīdī “Nordic Partners” piederēja 3 607 959 akciju sabiedrības “Gutta” akcijas jeb 96.89 procenti no akciju sabiedrības “Gutta” balsstiesīgo akciju kopskaita.Padome nolēma pārreģistrēt akciju sabiedrībai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai “Suprema Fondi” izsniegto licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai, kā atļauto ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu norādot ieguldījumu fondu pārvaldi, kā arī  akciju sabiedrībai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai “Suprema Fondi” izsniegto licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai.


Padome atļāva akciju sabiedrībai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai “Hansa Fondi” brīvi rīkoties ar drošības naudu un pašu aktīviem, kas tiek turēti kā nodrošinājums zaudējumu segšanai.


Padome nolēma sešām personām izsniegt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā un divām personām anulēt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus sniedz brokeris, kurš ilgāk par gadu nav sniedzis apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 7. janvārī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm