2005-04-22 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

22.04.2005
  • Sadaļa:

Rīgā 22.04. 2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 22. aprīļa sēdē nolēma izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ieguldījumu brokeru sabiedrībai “Prudentia” licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pakalpojumus norādot ieguldījumu pakalpojumus:
1. Finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana, ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs neizpērk finanšu instrumentus vai negarantē to izpirkšanu;


2. Konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos;un kā atļauto ieguldījumu blakuspakalpojumu norādot ieteikumu sniegšanu attiecībā uz kapitāla struktūru, darbības stratēģiju un ar to saistītiem jautājumiem, kā arī ieteikumu un pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz komercdarbību apvienošanos un uzņēmumu iegādi.


Padome, izskatījusi akciju sabiedrības atklātā pensiju fonda “SEB Unipensija” iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja grozījumu izdarīšanai pensiju plānos, nolēma atļaut a/s atklātajam pensiju fondam “SEB Unipensija” izdarīt grozījumus pensiju plānā “UNI-Sabalansētais”, “UNI-Aktīvais” un “UNI-Eiropensija”.


Komisija ir saņēmusi informāciju par investīciju kompāniju European Prosperity Club Corporation, kas Latvijas iedzīvotājiem piedāvā pakalpojumu, veicot ieguldījumus ASV vērtspapīros, iegūt līdz 40% peļņu. Komisija vēlas brīdināt, ka šāda kompānija nav tiesīga Latvijā piedāvāt savus pakalpojumus, jo nav šeit licencēta vai informējusi Komisiju par nodomiem sniegt  pārrobežu pakalpojumus. Komisija iesaka Latvijas iedzīvotājiem atturēties no darījumiem ar šādu pakalpojumu piedāvātājiem. Savukārt informācija par Latvijā licencētiem finanšu starpniekiem un pārrobežu pakalpojumu sniedzējiem ir atrodama Komisijas mājas lapā.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 29. aprīlī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm