2005-04-29 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

29.04.2005
  • Sadaļa:

Rīgā 29.04. 2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiemPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 29. aprīļa sēdē nolēma atļaut akciju sabiedrības “Metālserviss” akcionāru pilnvarotajai personai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RELAT-K” izteikt galīgo a/s “Metālserviss” akciju atpirkšanas piedāvājumu, maksājot Ls 0.77 par vienu akciju.


Padome, izskatot akciju sabiedrības ieguldījumu brokeru sabiedrības “Trigon Capital Latvia” iesniegumu ar lūgumu anulēt AS IBS “Trigon Capital Latvia” izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, nolēma anulēt AS IBS “Trigon Capital Latvia” 29.10.1997. izsniegto un 11.10.2002. un 02.07.2004. pārreģistrēto licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai.


Padome, izskatot akciju sabiedrības “Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” iesniegumu ar lūgumu atļaut veikt tās reorganizāciju, nolēma atļaut reorganizēt akciju sabiedrību “Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”, pievienojot tai akciju sabiedrību “Parex Asset Management”.


Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “Pirmais atklātais pensiju fonds ” iesniegumu, atļāva a/s “Pirmais atklātais pensiju fonds” izdarīt grozījumus pensiju plānā “Vecumdienas”,  kas apstiprināti valdes sēdē.


Padome atļāva Skaidrītei Strautniecei pildīt Rundāles Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Iekšējā revīzijas dienesta vadītājas pienākumus.


  


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 6. maijā plkst. 10:00.


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm