2005-06-22 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

22.06.2005
  • Sadaļa:

Rīgā 22.06. 2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 22. jūnija sēdē nolēma atzīt par spēku zaudējušiem ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 23.01.2004. lēmumu Nr. 15 apstiprinātos “Noteikumus par emisijas prospekta un prospekta iekļaušanai regulētajā tirgū saturu un sagatavošanas kārtību”. Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz grozījumiem Finanšu instrumentu tirgus likumā saskaņā ar kuriem detalizētu emisijas prospektā un prospektā iekļaujamo informāciju un saturu nosaka Eiropas Komisijas regula Nr.809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu.


Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “Grindeks” prospektu 1 850 000 a/s “Grindeks” parasto akciju ar balsstiesībām iekļaušanai a/s “Rīgas Fondu birža” Otrajā sarakstā


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 1. jūlijā plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm