2005-09-30 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

30.09.2005
  • Sadaļa:

 


Rīgā 30.09.2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiemPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 30. septembra sēdē apstiprināja “Noteikumus par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem”. Tie izstrādāti, lai ieviestu tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 98/78/EC “Par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību”. Noteikumi ir saistoši apdrošināšanas sabiedrībai, kas ir pakļauta papildu uzraudzībai saskaņā Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām, t.i., apdrošināšanas sabiedrībai, kura ir dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošinātājā vai ārvalstu apdrošinātājā, kā arī apdrošināšanas sabiedrībai, kura ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrība.


Padome nolēma atļaut akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” akcionāram akciju sabiedrībai bankai “Snoras” izteikt akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā ir noteikta               Ls 3.15. Minētā cena ir augstāka par akcijas vērtību, ko aprēķina, dalot sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu, vai akcijas vidējo svērto cenu regulētajā tirgū pēdējo 12 mēnešu laikā, vai akcijas iegādes cenu. Ar pilnu lēmuma tekstu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā internetā.


Izskatījusi iesniegtos dokumentus, padome nolēma pārreģistrēt akciju sabiedrībai “Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” izsniegto licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un papildināt akciju sabiedrībai “Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” izsniegto licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai ar jauniem ieguldījumu pārvaldes pakalpojumiem – ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu un konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 7. oktobrī, plkst. 10.00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm