2005-12-16 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

16.12.2005
  • Sadaļa:

Rīgā 16.12.2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


 


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 16. decembra sēdē, ievērojot likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” izdarītos grozījumus, nolēma atzīt par spēku zaudējušiem “Līgumu ar privāto pensiju fondu līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem reģistrācijas noteikumus”, “Privāto pensiju fondu un pensiju plānu licencēšanas noteikumus” un “Privāto pensiju fondu darbību reglamentējošo Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas noteikumus”. Saskaņā ar minētajiem grozījumiem likums šobrīd ietver arī tos jautājumus, kurus iepriekš regulēja Komisijas izdotie noteikumi. Likumdevējs ir papildinājis un precizējis atsevišķus jautājumus, salīdzinot ar Komisijas izdoto noteikumu saturu. Turklāt, izsakot likuma 2. pantu jaunā redakcijā, ir papildināta likuma darbības joma, ietverot arī papildpensijas uzkrāšanas noteikto iemaksu un noteikto izmaksu plānā regulējumu, kā arī paredzot, ka likums nosaka arī pensiju plānu veidus. Papildus minētajam grozījumi vairs neparedz deleģējumu Komisijai izdot saistošus noteikumus šajos jautājumos. Līdz ar to ir nepieciešams atcelt Komisijas izdotos noteikumus, lai izvairītos no situācijas, kad likumā reglamentētus jautājumus paralēli regulē arī zemāka juridiska ranga normatīvie akti.Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 23. decembrī, plkst. 10.00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm