2006-01-03 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ārkārtas sēdi

03.01.2006
  • Sadaļa:

 Rīgā 03.01. 2006.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ārkārtas sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 3. janvāra sēdē, izskatījusi akciju sabiedrības “Preiļu siers” akcionāru pilnvarotās personas Jāzepa Šņepsta iesniegtos dokumentus atļaujas saņemšanai veikt grozījumus AS “Preiļu siers” akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma prospektā, nolēma atļaut AS “Preiļu siers” akcionāru, kuri 17.11.2005. AS “Preiļu siers” akcionāru sapulcē balsoja par akciju izņemšanu no regulētā tirgus, pilnvarotajai personai Jāzepam Šņepstam izdarīt izteiktā AS “Preiļu siers” akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma 30.11.2005. dokumentā “Akciju atpirkšanas piedāvājums” grozījumu un izteikt 5. punktu šādā redakcijā:


 “5. Vienas akcijas atpirkšanas cena.
Vienas akcijas atpirkšanas cena tiek paaugstināta, pamatojoties uz “Finanšu instrumentu tirgus likuma” 75.panta pirmās daļas 2.punktu. Vienas akcijas atpirkšanas cena ir LVL 2,13 (divi lati un 13 santīmi),


Atpērkamo akciju skaits ir 292 664 – par kopējo atpirkšanas summu LVL 623 374,32 (seši simti divdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri lati un 32 santīmi).”


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 6. janvārī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm