2006-01-11 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ārkārtas sēdi

11.01.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 11.01. 2006.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiemPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ārkārtas sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 11. janvāra sēdē, izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Investīciju vadības centrs” 06.01.2006. iesniegtos dokumentus atļaujas saņemšanai veikt grozījumu akciju sabiedrības “Preiļu siers” konkurējošā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā, konstatēja, ka iesniegtie dokumenti minētā grozījuma veikšanai atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 75. panta otrās daļas prasībām un saskaņā ar šī likuma 75. panta trešo daļu Komisijai ir jāpieņem lēmums par atļauju vai atteikumu grozīt piedāvājuma noteikumus triju darbdienu laikā, proti, līdz 11.01.2006.


Komisijas padome ārkārtas sēdē 11.01.2006. nolēma atļaut SIA “Investīciju vadības centrs” izdarīt izteiktā AS “Preiļu siers” akciju atpirkšanas konkurējošā piedāvājuma 27.12.2005. dokumentā “AS “Preiļu siers” konkurējošā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts” grozījumu un izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
5. Vienas akcijas atpirkšanas cena.
Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir 2.14 LVL (divi lati četrpadsmit santīmi).”


Ar minēto padomes lēmumu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā: Padomes lēmumi.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 13. janvārī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm