2006-01-13 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

13.01.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 13.01. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 13. janvāra sēdē apstiprināja Apdrošināšanas akciju sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumus. Noteikumos ir norādīts finanšu pārskatu posteņu izkārtojuma paraugs, taču tas netiek noteikts kā obligāts. Apdrošinātājs var izveidot finanšu pārskatu posteņu citādu izkārtojumu, taču jebkurā gadījumā posteņos atspoguļojamajai informācijai pēc būtības un formas jāatbilst Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.


Padome atļāva akciju sabiedrībai “DnB NOR Bank ASA” izteikt akciju sabiedrības “NORD/LB Latvija” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā ir noteikta Ls 2.88.


Padome atļāva AS “Baltic Trust Bank” izteikt 50 000 obligāciju publisko piedāvājumu. Vienas obligācijas nominālvērtība ir noteikta 100 latu.


Padome nolēma reģistrēt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “BTB Asset Management” nodibināto atvērto ieguldījumu fondu “BTB Austrumeiropas Sabalansētais fonds” un atļaut laist publiskajā apgrozībā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 20. janvārī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm