2006-01-20 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

20.01.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 20.01.2006.Paziņojums masu informācijas līdzekļiemPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 20. janvāra sēdē, izskatījusi Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju par to, ka sākta akciju sabiedrības “Rīnuži” bankrota procedūra, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma Pārejas noteikumu 4.2 punkta 2. apakšpunktu, nolēma izņemt no publiskās apgrozības akciju sabiedrības “Rīnuži” 2 297 825 akcijas.


Izskatījusi akciju sabiedrības “Torņu un autoceltņu firma “UBAK”” iesniegumu par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, padome, ievērojot minētās akciju sabiedrības 27.10.2005. akcionāru sapulces lēmumu par akciju neiekļaušanu regulētajā tirgū un ņemot vērā to, ka tika izpildītas Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta pirmās daļas 2. punkta prasības par akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma izteikšanu, nolēma atzīt par spēku zaudējušu Vērtspapīru tirgus komisijas 05.12.1997. rīkojumu Nr.122 “Par publiskās akciju sabiedrības “Torņu un autoceltņu firma “UBAK”” vērtspapīru reģistrāciju”.


Padome izskatīja Rīgas Fondu biržas iesniegto noteikumu “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” grozījumu projektu un nolēma neiebilst pret izstrādātajiem grozījumiem.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 27. janvārī, plkst. 10.00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm