2006-01-27 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

27.01.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 27.01. 2006.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 27. janvāra sēdē apstiprināja “Banku “Pārskata par valsts risku” sagatavošanas noteikumu” jauno redakciju, kas izstrādāta, ņemot vērā termina “ārvalsts” definīcijas izmaiņas Kredītiestāžu likumā (definīcija pašreizējā redakcijā neietver dalībvalstis). Savukārt termins “vērtspapīri” ir aizvietots ar terminu “finanšu instrumenti”. Lai nodrošinātu noteikumu prasību nepārprotamu interpretāciju, ir precizēti gadījumi, kad valsts risks tiek pārnests no vienas valsts uz citu, kā arī noteikumi papildināti ar prasībām par pārskatu sagatavošanu elektroniskā veidā.


Padome apstiprināja grozījumus “Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumos”, lai samazinātu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu brokeru sabiedrību komisijai sniedzamās informācijas apjomu, ņemot vērā  iepriekš sniegto pārskatu aizpildīšanas analīzi.


Izskatījusi akciju sabiedrības “Rīgas kinostudija vēstuli par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, padome, ievērojot AS “Rīgas kinostudija” akcionāru sapulces lēmumu par akciju neiekļaušanu regulētajā tirgū, nolēma, atzīt par spēku zaudējušu Vērtspapīru tirgus komisijas 09.09.1998. rīkojumu Nr. 207 “Par publiskās akciju sabiedrības “Rīgas kinostudija” vērtspapīru reģistrāciju”.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 3. februārī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm