2006-02-10 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

10.02.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 10.02. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 10. februāra sēdē apstiprināja “Grozījumus noteikumos par apdrošinātāju tehnisko rezervju izveidošanu un aprēķināšanas metodēm”. Grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz grozījumiem likumā “Par privātajiem pensiju fondiem”, kas paredz, ka pensiju fondi, saņemot attiecīgu nosacījumu licences, var piedāvāt pensiju plānus, kuru saistību pret pensiju plānu dalībniekiem nodrošināšanai nepieciešams veidot tehniskās rezerves. Noteikumi ir papildināti ar tehnisko rezervju aprēķināšanas metodēm privāto pensiju fondu pensiju plāniem.

Padome atļāva akciju sabiedrības “Rīgas ostas elevators” akcionāru, kuri 26.01.2006. AS “Rīgas ostas elevators” akcionāru sapulcē balsoja par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, pilnvarotajai personai Jānim Leimanim izteikt AS “Rīgas ostas elevators” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā ir noteikta Ls 0.85.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 17. februārī plkst. 10:00.

Ieva Upleja 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

 tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm