2006-03-03 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

24.03.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 03.03.2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 3. marta sēdē nolēma atļaut akciju sabiedrības “Rīgas Transporta flote” akcionāram korporācijai “Lavinia Corporation” izteikt galīgo akciju sabiedrības “Rīgas Transporta flote” akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas galīgajā piedāvājumā ir noteikta Ls 1.

Padome atļāva akciju sabiedrības “Latvijas tilti” akcionāram sabiedrībai ar ierobežotu atbildību zinātniskās ražošanas apvienībai “LNK” izteikt obligāto akciju sabiedrības “Latvijas tilti” akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā ir noteikta Ls 2.22.

Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “Parex atklātais pensiju fonds” iesniegumu un dokumentus pensiju plāna “Papildpensija – Aktīvais USD” reģistrācijai, nolēma reģistrēt AS “Parex atklātais pensiju fonds” pensiju plānu “Papildpensija – Aktīvais USD”.

Izskatījusi iesniegtos dokumentus, padome nolēma izsniegt ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai “BTB Asset Management” licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai.

Padome konstatēja, ka SIA ”Investproekt”, līdz 13.01.2006. (ieskaitot) neiesniedzot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegumu par AS “Rīgas fonds “RIF-INVEST”” akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu un pievienojamos Finanšu instrumentu tirgus likuma 70. panta otrajā daļā un ceturtajā daļā minētos dokumentus, ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma Pārejas noteikumu 4. punktu, neizsakot obligāto AS “Rīgas fonds “RIF-INVEST”” akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā prasībām, kuras attiecas uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajiem akciju atpirkšanas gadījumiem. Padome konstatēja, ka SIA ”Investproekt” atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta otrās daļas 1. punktam nevar izmantot no AS “Rīgas fonds “RIF-INVEST”” akcijām izrietošās balsstiesības AS “Rīgas fonds “RIF-INVEST”” akcionāru sapulcēs līdz obligātā AS “Rīgas fonds “RIF-INVEST”” akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai, un izteica brīdinājumu SIA ”Investproekt” par Finanšu instrumentu tirgus likuma Pārejas noteikumu 4. punktā noteiktā pienākuma neizpildīšanu Finanšu instrumentu tirgus likuma 70. panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 10. martā, plkst. 10.00.

Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm