2006-05-12 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

12.05.2006
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 12. maija sēdē apstiprināja “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrādes noteikumus”. Minētie noteikumi, ievērojot Starptautiskā valūtas fonda ekspertu ieteikumus, ka nepieciešams precizēt tirgus dalībniekiem saistošo regulāciju statusu, aizstās Komisijas padomē 01.10.2004. apstiprinātos “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrādes ieteikumus”, kas līdz šim jau ir nodrošinājuši FATF 40+9 rekomendāciju efektīvu piemērošanu Latvijā .

Padome konstatējusi, ka akciju sabiedrība ”Latvijas Gāze” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības par nerevidētā gada pārskata iesniegšanu regulētā tirgus organizētājam akciju sabiedrībai ”Rīgas Fondu birža” ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā pārskata, nolēma uzlikt AS ”Latvijas Gāze” soda naudu 5,000 (pieci tūkstoši) latu apmērā. Padome arī nolēma uzlikt AS ”Latvijas Gāze” pienākumu veikt pasākumus, lai nekavējoties regulētā tirgus organizētājam AS ”Rīgas Fondu birža” tiktu iesniegts nerevidētais 2005. gada pārskats.

Padome konstatējusi, ka akciju sabiedrība ”Lopkopības izmēģinājumu stacija ”Jaunpils”” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma Pārejas noteikumu 4. punkta prasību par jautājuma par akciju iekļaušanu regulētajā tirgū izskatīšanu līdz 31.12.2005., nolēma uzlikt AS ”Lopkopības izmēģinājumu stacija ”Jaunpils”” soda naudu 2,000 (divi tūkstoši) latu apmērā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 19. maijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
tālr.: 777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm