2006-05-19 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

19.05.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 19. 05. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 19. maija sēdē apstiprināja “Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumus” un “Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumus”, kas izstrādāti saskaņā ar ES direktīvu prasībām nodrošināt Starptautisko finanšu pārskatu standartu obligātu piemērošanu visiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem. Noteikumos ir iestrādāti vispārējie principi, bet konkrēto finanšu pārskatu posteņu novērtēšana un informācijas atklāšana jāveic, konsekventi piemērojot Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.

Padome atļāva Igoram Pimenovam pildīt Kauguru Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja pienākumus un Verai Mazurevičai pildīt sabiedrības Iekšējā revīzijas dienesta vadītājas pienākumus.

Padome atļāva Jānim Maļavkinam pildīt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Avots 37” Iekšējā revīzijas dienesta vadītāja pienākumus.

Padome, izskatījusi Uzņēmumu reģistra iesniegtos dokumentus, konstatēja, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība “Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīca”, kuras 532 700 akcijas ir reģistrētas laišanai publiskajā apgrozībā, ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra, un nolēma izslēgt no emitentu reģistra AS “Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīca”

Padome, izskatījusi Uzņēmumu reģistra izziņu, konstatēja, ka akciju sabiedrībā “Saudeks” ir sākta bankrota procedūra, nolēma izņemt no publiskās apgrozības AS “Saudeks” 643 200 parastās akcijas.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 26. maijā plkst. 10 :00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm