2006-06-22 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

22.06.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 22. 06. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 22. jūnija sēdē nolēma atļaut akciju sabiedrības “Rīgas fonds “RIF-INVEST”” akcionāram sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Investproekt” izteikt AS “Rīgas fonds “RIF-INVEST”” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, maksājot Ls 0.13 par vienu akciju ar ISIN kodu LV0000100287 un Ls 0.63 par vienu akciju ar ISIN kodu LV 0000100279.

Padome nolēma izsniegt akciju sabiedrībai “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai “LKB Asset Management”” licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus norādot ieguldījumu fondu pārvaldi un ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu, kā arī izsniegt licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 30. jūnijā plkst. 9 :00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm