2006-07-07 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

07.07.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 07. 07. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 7. jūlija sēdē apstiprināja “Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas noteikumus”.

Eiropas Komisijas regulas Nr. 1606/2002 “Par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu” 5. punkts atļauj dalībvalstīm pieprasīt uzņēmējsabiedrībām, kuru kapitāla daļas nav publiskās apgrozības objekts, sagatavot gada pārskatus un konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus ir apstiprinājusi Eiropas Komisija. Apstiprinātajos noteikumos ir doti vispārējie principi, bet konkrēto finanšu pārskatu posteņu novērtēšana un informācijas atklāšana jāveic, konsekventi piemērojot attiecīgos Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 21. jūlijā plkst. 9 :00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm