2006-07-28 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

28.07.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 28.07.2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 28. jūlija sēdē apstiprināja “Operacionālā riska pārvaldīšanas ieteikumus”. 2006. gada 14. jūnijā Eiropas Parlaments un Padome apstiprināja jaunu direktīvu par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (2006/48/EC) un jaunu direktīvu par ieguldījumu brokeru sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (2006/49/EC). Jauno direktīvu prasības stāsies spēkā 2007. gada 1. janvārī un tās ievieš kapitāla prasību operacionālajam riskam un nosaka prasības pārvaldīt iestādes darbībai piemītošo operacionālo risku un izstrādāt operacionālā riska pārvaldīšanas politikas un procedūras un darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plānu. “Operacionālā riska pārvaldīšanas ieteikumi” izstrādāti saskaņā ar jauno direktīvu prasībām un Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātajiem principiem operacionālā riska pārvaldīšanai un uzraudzībai.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 4. augustā, plkst. 9.00.

Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm