2006-08-11 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

11.08.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 11. 08. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 11. augusta sēdē konstatēja, ka AS ”Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība” nav ievērojusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 28. panta pirmās daļas prasības un 57. panta pirmās un otrās daļas prasības par nerevidētā 2005. gada pārskata iesniegšanu AS ”Rīgas Fondu birža”, un nolēma uzlikt AS ”Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība” par šo pārkāpumu soda naudu 10,000 (desmit tūkstoši) latu apmērā.

Padome konstatēja, ka AS ”Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība” ir pārkāpusi arī Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās daļas prasības, jo pēc akciju izslēgšanas no regulētā tirgus (AS ”Rīgas Fondu birža” Brīvā saraksta) sakarā ar finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem likumā noteiktajā termiņā un kārtībā ārkārtas akcionāru sapulci jautājuma izlemšanai par akciju izņemšanu no regulētā tirgus nesasauca. Par minēto pārkāpumu padome nolēma uzlikt AS ”Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība” soda naudu 10,000 (desmit tūkstoši) latu apmērā.

Padome konstatēja, ka AS ”Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 28. panta pirmās daļas prasības un 54. panta septītās daļas prasības, jo pirms 13.02.2006. akcionāru sapulces neatklāja akcionāru sapulces lēmumprojektus, un nolēma uzlikt AS ”Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība” soda naudu 10,000 (desmit tūkstoši) latu apmērā par minēto pārkāpumu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 18. augustā plkst. 9:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm