2006-09-15 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

15.09.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 15. 09. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 15. septembra sēdē apstiprināja grozījumus “Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas noteikumos” un “Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas noteikumos”, izsakot tos jaunā redakcijā, lai nodrošinātu pārskatu atbilstību grozījumiem SFPS un CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) rekomendācijām. Grozījumos precizēta terminoloģija atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā lietotajiem terminiem un šīs izmaiņas atspoguļotas arī attiecīgajās pārskatu formās.

Padome apstiprināja grozījumus “Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos” un “Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos” un izteica noteikumus jaunā redakcijā, lai koriģētu apdrošinātāju pašu līdzekļu aprēķinu.

Padome apstiprināja grozījumums “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumos” un izteica tos jaunā redakcijā, ņemot vērā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas rekomendācijas par publiski pieejamās informācijas atklāšanu.

Padome nolēma izslēgt no emitentu reģistra akciju sabiedrību “Veldze”, pamatojoties uz faktu, ka AS “Veldze” ir izslēgta no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 22. septembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm