2006-09-29 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

29.09.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 29. 09. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 29. septembra sēdē nolēma atļaut akciju sabiedrībai DnB NORD Banka izteikt 7 000 000 vārda akciju publisko piedāvājumu. Vienas akcijas nominālvērtība ir noteikta Ls 1.

Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “Lopkopības izmēģinājumu stacija “Jaunpils”” iesniegtos dokumentus par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, nolēma izslēgt AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija “Jaunpils”” no emitentu reģistra.

Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “Rīgas Fonds “RIF-INVEST”” iesniegtos dokumentus par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, nolēma i zslēgt AS “Rīgas Fonds “RIF-INVEST”” no emitentu reģistra.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 6. oktobrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm