2006-12-19 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ārkārtas sēdi

19.12.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 19. 12. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ārkārtas sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 19. decembra ārkārtas sēdē izskatījusi no akciju sabiedrības “Stružānu kūdras fabrika” akcionāra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RIKA” iesniegtos dokumentus AS “Stružānu kūdras fabrika” akciju atpirkšanas obligātā un galīgā piedāvājuma izteikšanai, nolēma atteikt AS “Stružānu kūdras fabrika” akcionāram SIA “RIKA” izteikt AS “Stružānu kūdras fabrika” akciju atpirkšanas obligāto un galīgo piedāvājumu, jo nepastāv tiesiskie apstākļi, kas uzliktu par pienākumu SIA ”RIKA” izteikt akciju atpirkšanas obligāto un galīgo piedāvājumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai dotu tiesības atļaut šāda akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu. Iesniegumus par akciju atpirkšanas piedāvājumiem Komisijai jāizskata 10 darba dienu laikā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 22. decembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm