2006-12-21 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ārkārtas sēdi

21.12.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 21. 12. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ārkārtas sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 21. decembra ārkārtas sēdē, lai aizsargātu bankas noguldītāju intereses, ir pieņēmusi lēmumu anulēt akciju sabiedrībai “OGRES KOMERCBANKA” izsniegto licenci kredītiestādes darbībai Nr. 06.01.02.01/104, kā arī iesniegt Rīgas apgabaltiesai AS “OGRES KOMERCBANKA” likvidācijas pieteikumu.

Saskaņā ar šo lēmumu AS “OGRES KOMERCBANKA” ir aizliegts veikt skaidras naudas norēķinus un bezskaidras naudas maksājumus, ja tas notiek bez Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarnieka piekrišanas. Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz to, ka bankas vadība un akcionāri nespēja ilgstoši novērst pārkāpumus bankā – nenodrošinot atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu un bankā tika konstatēti dokumentu viltošanas gadījumi.

Atbilstoši Noguldīju mu garantiju likumam, ja radīsies situācija, ka banka nespēs pildīt savas saistības pret klientiem, tad valsts garantē atlīdzības izmaksu ikvienam noguldītājam (gan fiziskai, gan juridiskai personai) likumā noteiktajā apmērā. 2006. gadā garantētā atlīdzība ir 9 000 latu katram noguldītājam.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 22. decembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm