2006-12-22 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

22.12.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 22. 12. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 22. decembra sēdē izskatījusi AAS “Nordens AS” iesniegtos dokumentus, konstatēja, ka AAS “Nordens AS” ir izpildījusi visas apdrošināšanas līgumos paredzētās saistības, un nolēma atļaut AAS “Nordens AS” pārveidot to par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu.

Padome konstatēja, ka Helmuts Balderis-Sildedzis ir pārkāpis Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrās daļas prasības, jo situācijā, kad darījuma summa par akciju pārdošanu pārsniedza 5,000 eiro ekvivalentu latos, kā AS ”Nacionālā sporta bāze ”Rīgas sporta pils”” iekšējās informācijas turētājs regulētā tirgus organizētājam – AS ”Rīgas Fondu birža” – neiesniedza paziņojumu ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta trešajā daļā minēto informāciju par savas 21,681 AS ”Nacionālā sporta bāze ”Rīgas sporta pils”” akcijas pārdošanu, un izteica viņam brīdinājumu par šo likuma pārkāpumu.

Padome atļāva akciju sabiedrības “KVADRA PAK” akcionāram Andrim Vītoliņam izteikt AS “KVADRA PAK” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā ir noteikta Ls 0.79.

Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “Laima” iesniegtos dokumentus AS “Laima” prospekta reģistrācijai, konstatēja, ka, lēmums par AS “Laima” 6 481 133 akciju iekļaušanu regulētajā tirgū pieņemts akcionāru ārkārtas sapulcē un minētajā sapulcē par akciju iekļaušanu regulētajā tirgū balsojuši 99.86 procenti no sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla jeb 82.75 procenti no visa pamatkapitāla, un nolēma reģistrēt AS “Laima” prospektu 6 481 133 AS “Laima” vārda akciju ar balsstiesībām iekļaušanai akciju sabiedrības “Rīgas Fondu birža” Brīvajā sarakstā.

Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “Staburadze” iesniegtos dokumentus AS “Staburadze” prospekta reģistrācijai, konstatēja, ka lēmums par AS “Staburadze” 3 037 197 akciju iekļaušanu regulētajā tirgū pieņemts akcionāru ārkārtas sapulcē un minētajā sapulcē par akciju iekļaušanu regulētajā tirgū balsojuši 99.86 procenti no sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla jeb 88.16 procenti no visa pamatkapitāla, un nolēma reģistrēt AS “Staburadze” prospektu

3 037 197 AS “Staburadze” vārda akciju ar balsstiesībām iekļaušanai AS “Rīgas Fondu birža” Brīvajā sarakstā.

Padome izskatīja un nolēma neiebilst pret AS ”Rīgas Fondu birža” noteikumu “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” grozījumu projektu, kā arī noteikumu “Rīgas Fondu biržas Biedru un tirdzniecības noteikumi” grozījumu projektu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 29. decembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm