2007-01-02 Par tiesas lēmuma izpildi AS “OGRES KOMERCBANKA” likvidācijas lietā

02.01.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 02.01.2007.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Par tiesas lēmuma izpildi

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 27.12.2006. ir pieņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) pieteikumu par AS “OGRES KOMERCBANKA” likvidāciju. Tiesas lēmums ir izsūtīts 29.12.2006. un saņemts Komisijā 02.01.2007.

Ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu ir ierosināta AS “OGRES KOMERCBANKA” likvidācijas lieta un pieteikuma izskatīšana nozīmēta tiesas sēdē 10.01.2007.

Ar šo tiesas lēmumu tiesa lemj apķīlāt AS “OGRES KOMERCBANKA” mantu atbilstoši Latvijas Civilprocesa likuma 373. panta otrajai daļai.

Tiesas sprieduma izpilde ir tiesu izpildītāju kompetencē.

Ar brīdi, kad AS “OGRES KOMERCBANKA” saņems tiesas izpildrakstu par mantas apķīlāšanu, jaunu maksājuma uzdevumu iesniegšana nebūs iespējama un jauni naudas norēķini netiks veikti līdz brīdim, kad ar tiesas lēmumu bankā tiks iecelts likvidators. Atsākt maksājumu izpildi ir likvidatora lēmums. Lēmumu par likvidatora iecelšanu tiesai jāpieņem, izskatot pieteikumu par AS “OGRES KOMERCBANKA” likvidāciju tiesas sēdē 10.01.2007.

Personām, kurām ir saistības pret AS “OGRES KOMERCBANKA”, jāturpina šīs saistības pildīt savlaicīgi un pilnā apmērā.
Komisija atkārtoti vērš uzmanību, ka šobrīd AS “OGRES KOMERCBANKA” nav maksātnespējas pazīmju, taču atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam, ja radīsies situācija, ka banka nespēs pildīt savas saistības pret klientiem, tad valsts garantē atlīdzības izmaksu ikvienam noguldītājam (gan fiziskai, gan juridiskai personai) likumā noteiktajā apmērā. 2006. gadā garantētā atlīdzība ir 9 000 latu katram noguldītājam.

 
Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm