2007-02-23 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

23.02.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 23. 02. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 23. februāra sēdē konstatēja, ka Steelwood LLC ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta trešās daļas prasības, jo 29.08.2006., pārdodot 157 975 AS “Latvijas tilti” akcijas, kas veido 23.61 procentu no kopējā AS “Latvijas tilti” balsstiesīgo akciju skaita, nesniedza paziņojumu par līdzdalības zaudēšanu AS “Rīgas Fondu birža” un AS “Latvijas tilti”, un nolēma izteikt brīdinājumu Steelwood LLC par Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta trešās daļas pārkāpumu.

Padome konstatēja , ka P-D Glasseiden GmbH Oschatz ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrās daļas prasības, jo ne pēc 8 506 AS “Valmieras stikla šķiedra” akciju iegādes par summu, kas pārsniedz 5 000 eiro ekvivalentu latos (t.i., pēc 09.12.2005.), ne pēc 8 506 AS “Valmieras stikla šķiedra” akciju pārdošanas par summu, kas pārsniedz 5 000 eiro ekvivalentu latos (t.i., pēc 23.12.2005.) neiesniedza paziņojumu AS “Rīgas Fondu birža” par veikto darījumu, un nolēma izteikt brīdinājumu P-D Glasseiden GmbH Oschatz par Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrās daļas pārkāpumu.

Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” nodibinātos atvērtos ieguldījumu fondus “NORVIK Krievijas akciju fonds”, “NORVIK attīstības valstu akciju fonds” un “NORVIK attīstības valstu obligāciju fonds” un atļaut laist publiskajā apgrozībā minēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 2. martā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm