2007-03-02 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

02.03.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 02. 03. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 2. marta sēdē atļāva akciju sabiedrības “KVADRA PAK” akcionāram Andrim Vītoliņam izteikt AS “KVADRA PAK” galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas akcijas cena galīgajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta Ls 0.79.

Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Finasta Asset Management” nodibināto slēgto ieguldījumu fondu “FINASTA FUND BETA” un atļaut izteikt publisko piedāvājumu par 3 000 ieguldījumu apliecību ar kopējo vērtību 300 000 eiro.

Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “Akciju komercbanka ”Baltikums”” prospektu 100 000 AS “Akciju komercbanka ”Baltikums”” obligāciju iekļaušanai AS “Rīgas Fondu birža” Parāda vērtspapīru sarakstā.

Padome nolēma izbeigt administratīvo lietu, kas tika sākta, pamatojoties uz AS ”Rīgas Fondu birža” iesniegumu ” Par AS ”Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība” akcionāru struktūras izmaiņām””, sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga, jo vairs nepastāv adresāts – kompānija Ozark.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 9. martā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm