2007-03-30 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

30.03.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 30. 03. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 30. marta sēdē apstiprināja grozījumus “Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumos”, tie nosaka prasības, kuras, sagatavojot pensiju fonda un pensiju plāna gada pārskatu un kārtojot grāmatvedību, jāievēro privātajam pensiju fondam, kas piedāvā noteikto iemaksu pensiju plānu.

Padome konstatēja, ka Andris Vītoliņš ir pārkāpis Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrās daļas prasības, jo AS “Kvadra Pak” akciju pirkšanas dienās būdams arī minētā emitenta iekšējās informācijas turētājs, pēc darījumu veikšanas ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, t.i., pēc 10.10.2006., Biržai neiesniedza informāciju par saviem veiktajiem darījumiem ar AS “Kvadra Pak” akcijām, kā dēļ AS “Kvadra Pak” akcionāriem nebija pieejama būtiska akciju cenu ietekmējoša informācija, kāda tiem bija jāsaņem, un nolēma izteikt Andrim Vītoliņam brīdinājumu par minēto likuma pārkāpumu.

Nākamā padomes sēde notiks ceturtdien, 2007. gada 5. aprīlī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm