2007-04-26 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

26.04.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 26. 04. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 26. aprīļa sēdē nolēma reģistrēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” parādzīmju pamatprospektu, nosakot, ka parādzīmju pamatprospekta ietvaros VAS ”Latvijas Hipotēku un zemes banka” ir tiesīga izteikt parādzīmju publiskos piedāvājumus Ls 100 000 000 vai to ekvivalenta eiro pēc Latvijas Bankas kursa apmērā un katrs publiskais piedāvājums izsakāms atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem.

Padome atļāva Sandrai Sniedzei pildīt Vecpiebalgas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājas pienākumus.

Padome apstiprināja grozījumus “Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumos”, atjaunojot eiro tīrās atklātās pozīcijās iekļaušanu banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību ārvalstu valūtas kopējās tīrās pozīcijas aprēķinā un limita ievērošanu eiro tīrajai atklātajai pozīcijai. Savukārt A zonas dalībvalstu sarakstā tika iekļauta Bulgārija un Rumānija.

Padome apstiprināja “Noteikumus par kārtību, kādā iesniedzama informācija Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai”, kuri reglamentē oficiālās glabāšanas sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtību, tajā skaitā oficiālās glabāšanas sistēmas drošības prasības un prasības obligātās informācijas izplatīšanai, kā arī to, ka informācijas nosūtīšanas kārtību oficiālajai glabāšanas sistēmai nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Padome apstiprināja “Noteikumus par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtu veidiem”. Noteikumi papildināti ar nosacījumiem, kas attiecas uz privātajiem pensiju fondiem, kuri izveidojuši noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu vai noteikto izmaksu pensiju plānu vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu.

Padome apstiprināja grozījumus “Hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistra noteikumos” atbilstoši Hipotekāro ķīlu zīmju likuma normām.

Nākamā padomes sēde notiks trešdien, 2007. gada 2. maijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
tālr.: 6777 4807
e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm