2007-06-01 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

01.06.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 01.06.2007.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 1. jūnija sēdē apstiprināja “Banku ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumus”. Noteikumi ir izstrādāti, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija iegūtu informāciju par banku darbību regulējošo prasību izpildi, ņemot vērā grozījumus Kredītiestāžu likumā. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām bankām, kas nav pakļautas konsolidētajai uzraudzībai.

Padome nolēma atļaut akciju sabiedrības “Laima” akcionāram sabiedrībai ”NP Confectionary AB” izteikt akciju sabiedrības “Laima” galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas akcijas cena galīgajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta Ls 1.76.

Padome konstatēja, ka AS ”Latvijas kuģniecība” nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 86. panta ceturtās daļas prasību par grozījumu iekšējās informācijas turētāju sarakstā veikšanu nekavējoties, iekšējās informācijas turētāju sarakstu ar tajā veiktajiem grozījumiem attiecīgi iesniedzot regulētā tirgus organizētajam AS ”Rīgas Fondu birža”, un nolēma i zteikt AS ”Latvijas kuģniecība” brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma 86. panta ceturtās daļas pārkāpumu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 8. jūnijā, plkst. 10.00.

Laura Birziņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 6777 4808

e-pasts: laura.birzina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm