2007-06-08 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

08.06.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 08. 06. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 8. jūnija sēdē nolēma izsniegt apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Parex Dzīvība” licenci dzīvības apdrošināšanai un licenci nelaimes gadījumu apdrošināšanai.

Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “Stružānu kūdras fabrika” iesniegtos dokumentus par AS izslēgšanu no emitentu reģistra, nolēma izslēgt AS “Stružānu kūdras fabrika” no reģistra.

Padome konstatēja, ka Jānis Naglis ir pārkāpis Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, 14.07.2006. iegūstot 551,609 AS ”Nacionālā sporta bāze ”Rīgas sporta pils”” akcijas, kas veidoja 55.89 procentus no pamatkapitāla, un regulētā tirgus organizētājam AS ”Rīgas Fondu birža” piecu darbdienu laikā neiesniedzot paziņojumu par līdzdalības iegūšanu, kā arī Jānis Naglis ir pārkāpis minētā likuma prasības situācijā, kad viņa veikto darījumu ar AS ”Nacionālā sporta bāze ”Rīgas sporta pils”” akcijām apmērs pārsniedza 5,000 eiro ekvivalentu latos, kā iekšējās informācijas turētājs regulētā tirgus organizētājam AS ”Rīgas Fondu birža” neiesniedzot paziņojumus p ar publiskajā apgrozībā esošu akciju un akciju, kas nav publiskajā apgrozībā, p ārdošanu un, pārdodot minētās akcijas, kas kopā veidoja 61.08 procentus no AS ”Nacionālā sporta bāze ”Rīgas sporta pils”” pamatkapitāla, regulētā tirgus organizētājam AS ”Rīgas Fondu birža” piecu darbadienu laikā neiesniedzot paziņojumu par līdzdalības zaudēšanu, un nolēma i zteikt Jānim Naglim brīdinājumu par šiem pārkāpumiem

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 15. jūnijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm