2007-06-22 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

22.06.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 22. 06. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 22. jūnija sēdē konstatēja, ka Antoņina Incenberga ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrās daļas prasības , jo, būdama emitenta iekšējās informācijas turētāja, AS “Kvadra Pak” akciju pārdošanas dienās pēc darījumu veikšanas ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā AS ”Rīgas Fondu birža” neiesniedza informāciju par veiktajiem darījumiem ar AS “Kvadra Pak” akcijām, kā dēļ AS “Kvadra Pak” akcionāriem nebija pieejama būtiska akciju cenu ietekmējoša informācija, un, lai atvieglotu iespējas AS “Kvadra Pak” akcionāriem, t.sk. mazākuma akcionāriem, tiesas ceļā prasīt iespējamo tiem nodarīto zaudējumu atlīdzību, ko tie cietuši, nolēma izteikt Antoņinai Incenbergai brīdinājumu par minēto pārkāpumu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 29. jūnijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm