2007-08-31 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

31.08.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 31. 08. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 31. augusta sēdē konstatēja, ka akciju sabiedrība “Grobiņa” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības un regulētā tirgus organizētāja AS ”Rīgas Fondu birža” noteikumus ”Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos”, noteiktajā kārtībā un termiņā nepubliskojot informāciju par izmaiņām AS ”Grobiņa” valdes sastāvā, kā arī noteiktajā termiņā neizdarot grozījumus iekšējās informācijas turētāju sarakstā, un nolēma izteikt AS “Grobiņa” brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma un AS ”Rīgas Fondu birža” noteikumu ”Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” pārkāpumu.

Padome konstatēja, ka akciju sabiedrība ”Talsu mežrūpniecība” nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma un AS ”Rīgas Fondu birža” noteikumu ”Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” prasības par informācijas atklāšanu par notikušām izmaiņām akcionāriem Timbermart Holdings Limited un Ianam Frederikam Tomsonam (Ian Frederick Thomson) piederošajā akciju skaitā un nolēma i zteikt AS ”Talsu mežrūpniecība” brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma un AS ”Rīgas Fondu birža” noteikumu ”Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” pārkāpumu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 7. septembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm