2007-09-14 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

14.09.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 14. 09. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 14. septembra sēdē apstiprināja “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumus”. Noteikumi paredz aizvietot esošos “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumus”, lai pilnveidotu līdzekļu pārvaldītāju sagatavoto pārskatu saturu, ieguldījumu plānu darbības uzraudzības nodrošināšanai, ņemot vērā Valsts fondēto pensiju likuma grozījumus. Noteikumos apstiprināti grozījumi “Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskatā” – ieguldījumus paredzēts grupēt regulētā tirgū tirgotos finanšu instrumentos un pārējos finanšu instrumentos, un precizēts ieguldījumu kredītiestādēs aprēķins, tajā iekļaujot arī riska darījumu apmēru darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Padome konstatēja, ka AS “Brīvais vilnis” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma un regulētā tirgus organizētāja AS ”Rīgas Fondu birža” noteikumu ”Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” prasības, kas saistītas ar informācijas atklāšanu, kā arī grozījumu savlaicīgu neveikšanu iekšējās informācijas turētāju sarakstā, un nolēma izteikt AS “Brīvais vilnis” brīdinājumu par šiem pārkāpumiem.

Padome konstatēja, ka ir sākta akciju sabiedrības Latvijas-Francijas kopuzņēmuma ”Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība” bankrota procedūra, un nolēma izņemt no publiskās apgrozības AS Latvijas-Francijas kopuzņēmuma ”Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”’ akcijas un anulēt emisijas apliecību Nr. 104.

Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Finasta Asset Management” nodibināto slēgto ieguldījumu fondu “FINASTA FUND GAMMA” un atļaut izteikt publisko piedāvājumu par 23 000 ieguldījumu apliecību ar kopējo vērtību 2 300 000 eiro.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 21. septembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm