2007-10-19 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

22.10.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 19. 10. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 19. oktobra sēdē nolēma reģistrēt ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “Parex Asset Management” nodibināto atvērto ieguldījumu fondu “Parex Ukrainian Equity Fund” un atļaut laist publiskajā apgrozībā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības.

Padome nolēma neiebilst pret AS “Rīgas Fondu birža” noteikumu “Rīgas Fondu biržas Biedru un tirdzniecības noteikumi” grozījumu projektu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 26. oktobrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm