2007-10-26 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

26.10.2007
  • Sadaļa:

 

Rīgā 26. 10. 2007.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 26. oktobra sēdē atļāva AS “Latvijas Krājbanka” izteikt 2 240 000 parasto uzrādītāja akciju ar balsstiesībām publisko piedāvājumu. Vienas akcijas nominālvērtība ir noteikta 1 Ls.

Padome konstatēja, ka AS “Latvijas zoovetapgāde” ir atkārtoti pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 59. panta pirmās daļas prasības par finanšu pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņiem, un nolēma uzlikt AS “Latvijas zoovetpagāde” soda naudu 1000 latu apmērā par minēto likuma pārkāpumu.

 Padome, izskatot akciju sabiedrības “Baltijas Apdrošināšanas Nams” iesniegtos dokumentus, nolēma pārreģistrēt apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Baltijas Apdrošināšanas Nams” izsniegto licenci galvojumu apdrošināšanai, izsniedzot licenci galvojumu apdrošināšanai bez nosacījumiem.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 2. novembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
tālr.: 6777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm