2007-11-09 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

09.11.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 09. 11. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 9. novembra sēdē, lai ieviestu normas, kas izriet no Eiropas Komisijas 2006. gada 10. augusta Direktīvas 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/39/EK par ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem, apstiprināja “Normatīvos noteikumus par informāciju, ko ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas gaitā sniedz klientam par ieguldījumu pakalpojumu, finanšu instrumentiem, pakalpojuma izmaksām un veiktajiem darījumiem” un “Normatīvos noteikumus par Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļas “Ieguldījumu pakalpojumu sniegšana” prasību nodrošināšanai uzglabājamo dokumentu sarakstu “.

“Normatīvie noteikumi par informāciju, ko ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas gaitā sniedz klientam par ieguldījumu pakalpojumu, finanšu instrumentiem, pakalpojuma izmaksām un veiktajiem darījumiem” ietver prasības, kuras ir jāievēro, lai informācija, ko iestāde sniedz privātam klientam, būtu uzskatāma par patiesu, skaidru un tā nebūtu maldinoša, kā arī nosaka to, kādu informāciju iestādei ir pienākums sniegt klientam un par veiktajiem darījumiem sniedzamo pārskatu saturu.

Savukārt “Normatīvie noteikumi par Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļas “Ieguldījumu pakalpojumu sniegšana” prasību nodrošināšanai uzglabājamo dokumentu sarakstu ” nosaka to informāciju, kas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem ir jāuzglabā saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

Padome apstiprināja “Normatīvos noteikumus par iekšējās informācijas turētāju sarakstu iesniegšanas kārtību un par piekļuvi iekšējās informācijas turētāju sarakstiem”, kas paredz, ka emitenti iekšējās informācijas turētāju sarakstus iesniedz Komisijai, nevis regulētā tirgus organizētājam.

Padome apstiprināja “Normatīvos noteikumus par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar Eiropas Ekonomikas zonas valstu regulētajos tirgos iekļautajiem finanšu instrumentiem” un šo darījumu ziņošanas faila formātu un struktūru. Šie noteikumi nodrošinās, ka katrai EEZ finanšu uzraudzības iestādei būs pieejama informācija par pilnīgi visiem EEZ teritorijā slēgtajiem darījumiem ar tiem finanšu instrumentiem, par kuru uzraudzību atbild attiecīgā uzraudzības iestāde. Šāda informācijas apmaiņa starp EEZ valstīm ir iesākta šā gada 5. novembrī, un šobrīd tajā piedalās visas EEZ dalībvalstis, izņemot četras dalībvalstis (Vācija, Slovēnija, Igaunija un Lietuva).

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 16. novembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm