2008-01-11 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

11.01.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 11. 01. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 11. janvāra sēdē konstatēja, ka Ians Frederiks Tomsons nav izpildījis Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību par paziņojuma iesniegšanu regulētā tirgus organizētājam – AS ”Rīgas Fondu birža” –, jo pēc līdzdalības AS ”Talsu mežrūpniecība” tiešā veidā iegūšanas 22.11.2006. vairāk nekā 25 procentu apmērā, proti, 45.46 procentu apmērā, paziņojumu regulētā tirgus organizētājam – AS ”Rīgas Fondu birža” – neiesniedza, un nolēma. iz teikt I anam Frederikam Tomsonam brīdinājumu par minētās likuma prasības neizpildīšanu.

Padome konstatēja, ka kompānija Timbermart Holdings Limited nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus prasību par paziņojuma iesniegšanu regulētā tirgus organizētājam AS ”Rīgas Fondu birža”, jo par līdzdalības AS ”Talsu mežrūpniecība” samazināšanu 22.11.2006. vairāk nekā 25 procentu apmērā, proti, 32.92 procentu apmērā, regulētā tirgus organizētājam AS ”Rīgas Fondu birža” paziņojumu neiesniedza, un nolēma i zteikt kompānijai Timbermart Holdings Limited brīdinājumu par minētās likuma prasības neizpildīšanu.

Padome konstatēja, ka emitents, kuram Finanšu instrumentu tirgus likuma normas un arī Biržas noteikumu ”Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” prasības bija saistošas, tās nav izpildījis, paredzētajā kārtībā neiesniedzot informāciju par akciju sabiedrības būtiskiem notikumiem OOICGS un AS ”Rīgas Fondu birža”, un nolēma i zteikt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” brīdinājumu par minētajiem likuma pārkāpumiem.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 18. janvārī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm