2008-01-25 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

25.01.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 25. 01. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 25. janvāra sēdē apstiprināja “Grozījumus “Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumos””, lai veiktu precizējumus kārtībā kā tiek aizpildīti pārskati “Ieguldījumu fonda darījumu partnera risks” un

precizētu ieguldījumu ierobežojumu aprēķināšanas kārtību.

Padome apstiprināja “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvos noteikumus”. Noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā to, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas sniedz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 5. panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, ir jāievēro jauni regulējošo prasību nosacījumi par kapitāla prasību aprēķinu, riska darījumu vērtības noteikšanu un konsolidētās uzraudzības prasību izpildi. Noteikumi paredz aizvietot esošos “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumus”.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 1. februārī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm