2008-03-07 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

07.03.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 07. 03. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 7. marta sēdē apstiprināja grozījumus “Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas noteikumos”. Grozījumu mērķis ir nodrošināt bankām iespēju, sagatavojot un sniedzot informāciju par kredītiem gan Komisijai, gan Latvijas Bankas Kredītu reģistram, sākot ar 01.01.2008., izmantot vienotu tautsaimniecības nozaru klasifikatoru.

Padome apstiprināja ” Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvo noteikum us”. Noteikumu projekts tika izstrādāts, ņemot vērā Eiropas Banku uzraugu komitejas vadlīnijas “Tirdzniecības portfelī neiekļauto riska darījumu procentu likmju riska pārvaldīšanas tehniskie aspekti uzraudzības pārbaudes procesā” un noteikumi papildināti ar ekonomiskās vērtības samazinājuma pēkšņu un negaidītu procentu likmju izmaiņu dēļ netirdzniecības portfelī aprēķināšanas kārtību.

Padome konstatēja, ka SIA “Baltlains Intern ” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības un nolēma izteikt SIA “Baltlains Intern” brīdinājumu par minētā likuma pārkāpumu. SIA ”Baltlains Intern”, darījuma veikšanas dienā, būdama AS ”VEF Radiotehnika RRR” iekšējās informācijas turētāja, AS Rīgas ” Fondu birža ” neiesniedza paziņojumu par darījumu ar finanšu instrumentiem, kaut gan darījuma apjoms pārsniedza 5 000 eiro ekvivalentu latos, kā rezultātā AS ”VEF Radiotehnika RRR” pārējiem akcionāriem nebija pieejama būtiska informācija, kas tiem būtu jāsaņem saskaņā ar likumu. Šāds lēmums pieņemts, lai atvieglotu iespējas pārējiem AS ”VEF Radiotehnika RRR” akcionāriem tiesas ceļā prasīt atlīdzību par radītajiem zaudējumiem, ja tādi būtu radušies SIA ”Baltlains Intern” paziņojuma par veikto darījumu neiesniegšanas dēļ .

Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “Pirmais atklātais pensiju fonds” izstrādātos pensiju plānus “Saule – SABALANSĒTAIS” un “Jūra – AKTĪVAIS”.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 14. martā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm