2008-04-25 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

25.04.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 25. 04. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 25. aprīļa sēdē k onstatēja, ka AS “Latvijas Gāze” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 28. panta pirmās daļas un 59. panta pirmās daļas prasības, OOICGS un AS “Rīgas Fondu birža” paredzētajā kārtībā neiesniedzot informāciju par akciju sabiedrības būtiskiem notikumiem, un nolēma izteikt AS “Latvijas Gāze” brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem.

Padome nolēma reģistrēt ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “Parex Asset Management” nodibināto slēgto ieguldījumu fondu “Baltic Distressed Property fund” un atļaut izteikt publisko piedāvājumu par 25 000 ieguldījumu apliecību ar kopējo vērtību

25 000 000 eiro.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 9. maijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm