2008-06-20 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

20.06.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 20. 06. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 20. jūnija sēdē apstiprināja g rozījumus “Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos”, atbalstot Latvijas Komercbanku asociācijas priekšlikumu pagarināt konsolidēto pārskatu iesniegšanas termiņu no 30 dienām līdz 45 dienām.

Padome apstiprināja grozījumus “Konsolidētās uzraudzības normatīvajos noteikumos”, atbalstot Latvijas Komercbanku asociācijas priekšlikumu pagarināt konsolidēto pārskatu iesniegšanas termiņu no 30 dienām līdz 45 dienām.

Padome apstiprināja grozījumus “Noteikumos par kārtību, kādā informācija iesniedzama Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai”, lai papildinātu noteikumus ar Komisijas iespēju bloķēt vai anulēt lietotāja piekļuvi sistēmai, arī gadījumos, kad emitenta akcijas saskaņā ar regulētā tirgus organizētāja lēmumu tiek izslēgtas no regulētā tirgus vai tiek izbeigta emitenta parāda vērtspapīru tirdzniecība regulētajā tirgū saistībā ar vērtspapīru dzēšanu, jo tādos gadījumos ir nelietderīgi lūgt emitentam sniegt Komisijai iesniegumu par lietotāja tiesību anulēšanu.

Padome nolēma a tļaut Viktoram Jakobsonam pildīt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “VIDZEMES DUKĀTS” valdes priekšsēdētāja pienākumus un Rudītei Šmitei pildīt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “VIDZEMES DUKĀTS” valdes priekšsēdētāja vietnieces pienākumus.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 27. jūnijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm