2008-06-27 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

27.06.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 27. 06. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 27. jūnija sēdē apstiprināja Normatīvos noteikumus par Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās tirgus uzturētāju paziņojumiem izmantojamās veidlapas apstiprināšanu. Izstrādātais veidlapas paraugs ir balstīts uz Eiropas Vērstpapīru regulatoru komitejas (CESR) ieteikumu, lai nodrošinātu to, ka visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek izmantota viena parauga veidlapa.

Padome konstatēja, ka Juris Savickis Finanšu Finanšu instrumentu tirgus likuma noteiktajā termiņā Komisijai neiesniedza paziņojumu par 09.10.2007. notikušo 135,000 AS ”Olainfarm” akciju pārdošanu un 08.11.2007. notikušo 115,000 AS ”Olainfarm” akciju pārdošanu, kā arī to, ka Jura Savicka iesniegtajos paziņojumos par viņa 02.11.2007. un 05.12.2007. veiktajiem darījumiem ar AS ”Olainfarm” akcijām nav norādīts attiecīgajos datumos faktiski veiktā darījuma apjoms atbilstoši likuma prasībām, un nolēma izteikt Jurim Savickim brīdinājumu par minētā likuma prasību pārkāpumu.

Padome konstatēja, ka Valērijs Maligins regulētā tirgus organizētajam AS ”Rīgas Fondu birža” Finanšu instrumentu tirgus likuma noteiktajos gadījumos un termiņā neiesniedza paziņojumus par laika periodā no 06.02.2007. līdz 19.02.2007. iegādātajām kopskaitā 8,593 AS ”Olainfarm” akcijām, kā arī, ka Valērijs Maligins Finanšu un kapitāla tirgus komisijai likuma noteiktajā gadījumā un termiņā neiesniedza paziņojumu par 09.10.2007. notikušo 135,000 AS ”Olainfarm” akciju iegādi un 08.11.2007. notikušo 115,000 AS ”Olainfarm” akciju iegādi, tāpat padome konstatēja, ka Valērija Maligina Komisijai divos iesniegtajos paziņojumos par 02.11.2007. un 05.12.2007. veiktajiem darījumiem ar AS ”Olainfarm” akcijām darījumu apjoms nav norādīts atbilstoši likuma prasībām, un nolēma izteikValērijam Maliginam brīdinājumu par minētā likuma prasību pārkāpumu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 4. jūlijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm