2008-07-25 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

25.07.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 25. 07. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 25. jūlija sēdē apstiprināja grozījumus normatīvajos noteikumos “Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar Eiropas Ekonomikas zonas valstu regulētajos tirgos iekļautajiem finanšu instrumentiem”. Grozījumi tika veikti saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izstrādātās Darījumu ziņošanas sistēmas pilnveidošanu.

Padome apstiprināja grozījumus “Apdrošināšanas akciju sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību, nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumos”. Saistībā ar Pārapdrošināšanas likuma spēkā stāšanos bija nepieciešams izteikt noteikumu nosaukumu jaunā redakcijā, to attiecinot arī uz pārapdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm.

Padome k onstatēja, ka AS ”PrivatBank” nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības par noteikumu izstrādāšanu par kārtību kādā iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās personas drīkst veikt darījumus ar šā emitenta finanšu instrumentiem vai atvasinātajiem preču instrumentiem, kā arī to, ka AS ”PrivatBank” nav izpildījusi minētā likuma prasības par grozījumu veikšanu nekavējoties iekšējās informācijas turētāju sarakstā, un nolēma i zteikt AS ”PrivatBank” brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību neievērošanu.

Padome izsniedza sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ieguldījumu brokeru sabiedrībai “MAXIMUS CAPITAL MARKETS” licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pakalpojumus norādot ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšanu un nodošanu izpildei un ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildi uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina un kā atļautos ieguldījumu blakuspakalpojumus norādot Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta piektās daļas 1., 2., 3., 5. un 8. punktā noteiktos blakuspakalpojumus.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 1. augustā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm