2008-08-08 Par banku darbības ceturkšņa rezultātiem

08.08.2008
  • Sadaļa:

Par Latvijas banku darbības otrā ceturkšņa rezultātiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi kārtējo pārskatu par Latvijas banku darbību šā gada otrajā ceturksnī. Kopumā Latvijas banku sistēmā otrajā ceturksnī aktīvi ir pieauguši par 5.4%. Izsniegto kredītu apjoms vidēji audzis par 5%, lielākais izsniegto kredītu apjoma pieaugums ir uzņēmējdarbībai – par 6.2%. Savukārt mājsaimniecībām izsniegto kredītu apjoms audzis par 2%. Piesaistīto noguldījumu apjoms kopumā audzis par 8%.

Ņemot vērā ekonomiskās attīstības ciklu Latvijā, bankas, ievērojot piesardzības principu savā darbībā, šā gada otrajā ceturksnī ir palielinājušas uzkrājumu apjomus nedrošajiem kredītiem kopumā par 15%, un tagad uzkrājumu līmenis ir sasniedzis 0.7% no nebankām izsniegto kredītu kopsummas (2008. gada sākumā šis rādītājs bija ap 0.6 %). Kavēto kredītu apjoms šajā periodā ir pieaudzis, un šobrīd kredīti ar maksājumu kavējumiem ir 11% no banku kopējā kredītportfeļa. Komisijas priekšsēdētāja Irēna Krūmane norāda: ”Latvijas bankas ir gatavas šādai situācijai, to rāda gan izveidoto uzkrājumu līmenis, gan regulāra datu analīze un banku individuālais darbs ar katru klientu.”

Arī, neskatoties uz uzkrājumu pieaugumu nedrošajiem kredītiem, banku peļņa ir bijusi 162.9 miljoni latu. Tā kā uzkrājumu pieauguma temps ir bijis straujāks nekā peļņas samazinājums, tad var secināt, ka banku peļņa būtu bijusi pat lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem, proti, 187 miljoni latu (banku peļna 2007. gadā šajā periodā bija 179 miljoni latu).

Komisijas priekšsēdētāja Irēna Krūmane uzskata: “Vidējā kapitāla atdeve Latvijas bankās otrajā ceturksnī bijusi 17.7%, kas globālās finanšu krīzes apstākļos ir augsts rādītājs. Kapitāla pietiekamības vidējais rādītājs Latvijas bankās ir 12.2%, tātad Latvijas bankām tas vairāk nekā pusotru reizi pārsniedz minimālo kapitāla pietiekamības prasību ES – 8%. Tāpat Latvijas bankām ir augsta likviditāte – 51% (normatīvs ir 30%).”

Latvijas banku ceturkšņa darbības pārskats ir pieejams Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Ceturkšņa pārskati.

Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja padomniece
sabiedrisko attiecību jautājumos
tālr.: 6777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm