2008-08-15 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

15.08.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 15. 08. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 15. augusta sēdē konstatēja, ka Arta Zīverte ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības , jo p ēc 01.04.2008. notikušā darījuma, kad viņas balsstiesības vairs nesasniedza 30 procentus no AS “Latvijas Zoovetapgāde” balsstiesīgo akciju skaita, neiesniedza ne Komisijai, ne AS “Latvijas Zoovetapgāde” paziņojumu par līdzdalības zaudēšanu, un nolēma i zteikt Artai Zīvertei brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu.

Padome konstatēja, ka AS “Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības , noteiktajā termiņā neiesniedzot gada pārskatu ar zvērināta revidenta ziņojumu Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai (OOICGS), un nolēma izteikt AS ” Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca” brīdinājumu par minēto pārkāpumu.

Padome atļāva akciju sabiedrībai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai “Finasta Asset Management” nodot pārvaldīto slēgto ieguldījumu fondu “Finasta Fund Alpha”, “Finasta Fund Beta” un “Finasta Fund Gamma” pārvaldes tiesības ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībai “Baltikums Asset Management”.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 22. augustā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm